Henkilöstön viihtyvyyden parantaminen

Millaisen työnantajakokemuksen yrityksesi tarjoaa? Panostatko säännöllisesti henkilöstön hyvinvointiin ja ovatko prosessit kunnossa, vai tapahtuuko virkistystoiminta ad hoc -tyyppisesti ilman sen ihmeempiä suunnitelmia?

Tässä tulen apuun. Suunnitellaan yhdessä ne toimenpiteet ja prosessit, joilla henkilöstösi saa keskittyä omaan työhönsä rauhassa. Poistetaan esteet keskittymiseltä ja virkistetään mieltä säännöllisin väliajoin yhdessä.

Suunnittelun lisäksi järjestämme juhlat, koulutuspäivät ja muut henkilöstötilaisuudet.

Sama koskee rekrytointia. Rakennatko työnantajakuvaa systemaattisesti?